فیلم

پدر
فیلم

فیلم پدر

باید با این حقیقت روبرو شویم که روزی یا شبی خواهیم مرد. پس به جای آنکه به صورت مدیریت نشده به استقبالش برویم تا آنجا که می توانیم با واقعیت مرگ روبرو شویم و بتوانیم خود را برای آن آماده کنیم. اینکه به اطرافیان خود بگوییم در صورت بروز چنان شرایطی نظیر فیلم پدر یا حتی شرایطی دیگر، از آنجا که در شرایط عادی نیستیم، اولویت شما چیست و به چه کاری راضی هستید. شاید بتوانیم آن را وصیت قبل از مرگ آن را بنامیم.

بیشتر بخوانید »
انگاشته
فیلم

فیلم انگاشته Tenet

فیلم انگاشته یا Tenet که محصول سال ۲۰۲۰ است، به نظرم فیلمی نیست که در خط زمان پیش برود. شما همواره باید گذشته فیلم را در ذهنتان داشته باشید و مدام مرور کنید. اینکه انتظار داشته باشید اتفاقات گذشته را دیگر مشاهده نکنید، انتظار نادرستی است. در واقع موضوع اصلی فیلم هم همین است. حرکات رو به جلو و عقب در زمان. کلاً فیلم های نولان را باید در محیطی ساکت و با دقت زیاد دید. چون جزئیات در آن مهم و برای هر لحظه از فیلم نولان فکر کرده و آن صحنه یا صدا را ساخته است. این فیلم هم مستثنی نیست.

بیشتر بخوانید »